All posts by lkcm

Studiereis leerlingen MSMH

Interessante studiereis leerlingen MSMH

By | Nieuws | No Comments

“Om Medewerker Sterilisatie Medische Hulpmiddelen te worden volgen leerlingen een 2-jarige MBO 3 opleiding MSMH bij het Deltion College in Zwolle, het Summa College in Eindhoven of het MBO Rijnland in Leiden (voorheen het ROC Leiden). In het 2e jaar van de opleiding gaan ze op een 3-daagse studiereis naar Tuttlingen in Duitsland”, vertelt Monique Rietveld, praktijkopleider bij Combi-Ster.

“Eind september jl. zijn 2 van onze leerlingen die de opleiding bij het Deltion College in Zwolle volgen op studiereis  gegaan en hebben hier een aantal fabrieken en werkplaatsen bezocht waar het instrumentarium wordt vervaardigd”, vervolgt Monique. “Het was een leuke ervaring waarbij ze met eigen ogen hebben gezien hoe het instrumentarium wordt vervaardigd en bewerkt tot het instrumentarium dat dagelijks op de OK en de poli’s wordt gebruikt. De studiereis is volledig verzorgd door de firma KLS Martin. Begin november zullen de andere leerlingen van het Summa en MBO Rijnland op studiereis gaan.”

BBQ 2017

BBQ Combi-Ster groot succes

By | Nieuws | No Comments

Op 16 september jl. is er voor al het personeel een gezellige BBQ gehouden.

Naast het heerlijke eten is de avond benut om een aantal mensen speciaal in het zonnetje te zetten. Van een collega die met pensioen kon gaan, is afscheid genomen. Ook onze Bestuurder mevrouw M. Tasche was aanwezig. De BBQ was zo zeer geslaagd dat wij hier een jaarlijkse traditie van maken.

chirurgische innovatie

Chirurgische innovatie in beeld gebracht

By | Nieuws | No Comments

Speciaal in het kader van de chirurgische innovatie is er een fotoshoot gemaakt. Deze fotoshoot laat een verhaallijn zien binnen vernieuwend instrumentbeheer en optieken. Het ontwerp en het aanbrengen van RFID tags op instrumenten in de instrumentmakerij is verzorgd door Van Straten Medical.

Combi-ster is een perfecte plek om de situatie op de OK te laten zien. Het uitlezen van het instrumentarium is gebeurd door middel van de software ‘Meditracker’ van Bexter. Het doel van de fotoshoot is om de instrumentketen van RFID op instrumentarium en optieken in beeld te brengen, voorraadmanagement door middel van RFID en de route vanuit leverancier richting CSA naar OK.

De fotoshoot is uitgevoerd door Jeronimus van Pelt | www.jeronimusvanpelt.nl.

chirurgische innovatie
CSA RFID instrument
RFID VSM montage

RFID VSM Ontwerp

CSA RFID instrument

RFID VSM montage

RFID VSM Laserlas
RFID VSM opspannen instrument
RFID VSM Laserlas

RFID VSM Laserlas

RFID VSM opspannen instrument

RFID VSM Laserlas

RFID RDGGOK situatie
RFID RDGG TestopstellingTafelReader
RFID RDGG preparatie OK

RFID RDGGOK situatie

RFID RDGG Testopstelling TafelReader

RFID RDGG preparatie OK

RFID RDGG MIC set
RFID RDGGO Kopdek

RFID RDGG MIC set

RFID RDGG OK opdek

Life Medical en HWW zorg

Combi-Ster verwelkomt Life Medical en HWW zorg

By | Nieuws | No Comments

Na elke operatieve ingreep moeten medische hulpmiddelen getransporteerd, gereinigd, gecontroleerd, samengesteld, verpakt en gesteriliseerd worden. Dit hele proces wordt door Combi-Ster uitgevoerd voor diverse klanten. Graag verwelkomen wij twee nieuwe klanten waarvoor wij het instrumentarium gaan behandelen. Zij hebben beiden de SLA (Service Level Agreement) ondertekend. We stellen ze graag aan u voor. Read More

RFID optimaliseert patiëntveiligheid

Combi-Ster optimaliseert patiëntveiligheid

By | Nieuws | No Comments

Voor Combi-Ster wordt op dit moment door onze ICT partner in samenwerking met de firma Van Straten en de TU Delft getest met een RFID (Radio-frequency Identification) op medisch instrumentarium. Zodat elk instrument op elk moment getraceerd kan worden.

Vanuit de overheid zal er in de toekomst een verplichting komen dat op alle instrumentarium RFID aangebracht is. Onderstaand persbericht gaat hier dieper op in. Combi-Ster is hier zelf al geruime tijd mee bezig. Dit om de patiëntveiligheid te optimaliseren en een kostenreductie teweeg te brengen.

Eenduidige codering medische hulpmiddelen

Verschillende partijen in de zorg hebben afspraken gemaakt over eenduidige codering van medische hulpmiddelen. Deze codering maakt elektronisch scannen mogelijk zodat altijd duidelijk is bij welke patiënt welk medisch hulpmiddel is gebruikt. Dat is belangrijk omdat daarmee de patiëntveiligheid verbetert. De afspraken zijn tot stand gekomen op verzoek en onder regie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Minister Schippers: “Ik ben blij dat het partijen gelukt is goede afspraken te maken. Dat is goed voor de patiënt en veiligheid in de zorg in Nederland.” Nu komt het nog voor dat er geen gestandaardiseerde code, of helemaal geen code op een medisch hulpmiddel staat, daardoor kan er niet goed gescand worden. De nieuwe afspraken sluiten goed aan op de registratie in het Landelijk Implantaten Register en lopen vooruit op de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen.

Hele keten

De afspraken zijn ondertekend door verschillende partijen in de zorg: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (Nfu), Zelfstandige klinieken Nederland (ZKN), Federatie van Technologiebranches (FHI), Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie (FME) en de belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen, Nefemed. Daarmee is de hele keten betrokken van productie tot gebruik bij de patiënt.

De invoering van de eenduidige codering gebeurt gefaseerd, uitgangspunt is de lijst van implantaten die ook gehanteerd wordt voor het Landelijk Implantaten Register. De ingangsdatum is 1 juli 2018, vanaf september 2018 wordt de lijst verder uitgebreid. Het afsprakendocument met voorbeelden uit de praktijk wordt gepubliceerd op www.vmszorg.nl.

ISO 9001:2008 gecertificeerd

ISO 9001:2008 certificaat weer behaald. Daar zijn we trots op!

By | Nieuws | No Comments

Combi-Ster heeft de audit, gehouden door de onafhankelijke kennisorganisatie Dekra, wederom goed doorstaan en we zijn verheugd dat we weer ISO-gecertificeerd zijn tot 15 september 2018.

Daarmee tonen we aan dat we een gestructureerde organisatie zijn die staat voor het leveren van een verantwoorde en doeltreffende dienstverlening. We leggen de lat hoog en richten ons op de kwaliteit van de functionaliteit, compleetheid, verpakking, identificatie, reinheid en steriliteit.

Doel behaald

De kwaliteit van de dienstverlening is goed wanneer Combi- Ster een tevreden klant heeft, we producten functioneel, compleet, correct verpakt, geïdentificeerd rein en steriel uitgeleverd hebben. Wanneer de medewerkers zich (verder) hebben kunnen ontplooien in een goed leerklimaat binnen hun functie en binnen de groeimogelijkheden van de functies in de organisatie.

Meer dan ISO-gecertificeerd bedrijf

Er wordt niet alleen gewerkt aan normering en toetsing maar ook aan houding, motivatie en betrokkenheid van de medewerkers bij de kwaliteit van de dienstverlening. Combi-Ster staat voor een goed leerklimaat ten bate van de maatschappij om goed opgeleide medewerkers te creëren voor nu en in de toekomst. We zijn heel trots dat Combi-Ster een ISO-gecertificeerd bedrijf is.

ISO 9001 2008 certificaat