Monthly Archives: mei 2018

Monique Rietveld

Interview met Monique Rietveld | praktijkopleider

By | Nieuws | No Comments

Hoe ben je bij CombiSter terechtgekomen?

‘Ik werkte voorheen in het Haga Ziekenhuis in DenHaag. Viereneenhalf jaar geleden zijn wij hier naartoe gekomen vanwege outsourcing. Sindsdien werken wij onder één dak en ben ik als praktijkopleider meeverhuisd naar CombiSter.’

Wat doe je precies als praktijkopleider?

‘Het is een dubbele functie. Ik werk deels op de werkvloer, dan heb ik dezelfde werkzaamheden als mijn collega’s. Daarnaast begeleid ik leerlingen met hun opleiding MSMH. Het is een tweejarige MBO 3 opleiding (BBL). De leerlingen gaan één dag in de week naar school. Daar krijgen ze theorie en de overige dagen werken ze mee in het proces en leren ze in de praktijk.’

contact met scholenHoe ziet jouw dag eruit?

Ik begin op de werkvloer. Dan help ik mee in de productie. Hier houd ik de leerlingen ook een beetje in de gaten. Soms ben ik ook werkbegeleider. In de middag ben ik op kantoor en onderhoud ik de contacten met de scholen of heb ik gesprekken met leerlingen. Daarnaast organiseer ik klinische lessen. Die presenteer ik niet zelf, maar ik onderhoud wel de contacten met firma’s, ziekenhuizen of anderen die bij ons klinische lessen geven. Tevens houd ik me bezig met een stukje opleiding. Voor medewerkers die een opleiding of een cursus volgen zorg ik dat alles van a tot z georganiseerd word.’

‘We krijgen ook veel stagiaires, OK-assistenten en doktersassistenten komen hier een week of een dag stagelopen. Dan onderhoud ik de contacten met hun praktijkopleiders. Ik ontvang ze als ze komen, zorg voor een evaluatiegesprek en zorg dat ze het hier naar de zin hebben.’

Heb je ook contact met de scholen?

‘Ja, dat maakt het ook heel erg leuk. Er zijn op dit moment drie opleidingsinstituten die de opleiding verzorgen en het leuke is dat we leerlingen hebben op alledrie de verschillende locaties. Er is een opleiding in Leiden, in Zwolle en in Eindhoven.’

Hoeveel leerlingen heb je al begeleid?

‘Een stuk of twaalf die hun diploma hebben gehaald en nu zeven waarvan er in het voorjaar hopelijk vier gediplomeerd raken. Het streven is om elk jaar minimaal twee leerlingen aan te nemen. Door de arbeidskrapte een paar jaar geleden hebben we er iets meer aangenomen zodat we wat meer ruimte hebben in ons team.’

Wat is de grootste uitdaging voor de leerlingen?

‘In het begin is het voor de leerling lastig omdat wij een sterilisatiebedrijf zijn en de meeste andere leerlingen volgen een opleiding in een ziekenhuis. Daar heb je te maken met één klant en een bepaald aantal OK’s dus vaak ook een kleiner aantal specialismen. CombiSter levert diensten aan meerdere klanten. Iedere klant heeft zijn eigen samenstelling van de netten en hun eigen instrumentarium. Dat komt in grote lijnen qua specialismen overeen, maar elke ziekenhuis heeft dan weer wat uitzonderingen. Dus in het begin is het voor de leerling heel moeilijk om door de bomen het bos te zien omdat er zoveel te leren valt. Hierdoor hebben ze wel extra bagage op zak als ze hun diploma halen.’

Wat vind jij het leukst aan het begeleiden van de leerlingen?

‘Iedere leerling is verschillend. Het is leuk om te kijken hoe een leerling zich beweegt tijdens de opleiding en er toch voor te zorgen dat ze aan het einde allemaal voldoende kennis hebben opgedaan en hun diploma halen. Dat maakt mij ook trots.’

Ben je een vertrouwenspersoon voor de leerlingen?

‘Ja, ik vind het fijn om er echt voor de leerlingen te zijn. Iedereen heeft ook zijn eigen begeleiding nodig. Maar ik doe het niet alleen, er zijn ook werkbegeleiders op de werkvloer die dagelijks de leerlingen begeleiden. Ook kunnen ze altijd met vragen terecht bij hun collega’s.’

Zou je ooit iets anders willen doen binnen CombiSter?

‘Nee! Zolang er leerlingen zijn niet. Ik vind het leuk om zo intensief met de leerlingen te werken en de opleiding verandert continu. Doordat ik met de leerlingen bezig ben, houd ik mezelf scherp. Ik krijg alle nieuwe dingen die spelen in het werkveld automatisch mee.’

nooit saaiHoe oud zijn de leerlingen gemiddeld?

‘Dat is heel divers. We kijken wel naar leerlingen die wat werkervaring achter de rug hebben voordat ze komen solliciteren. Dat vinden we belangrijk omdat je naast leerling ook werknemer bent. Tot drie jaar geleden zochten we vooral jongeren. Maar de afgelopen drie jaar hebben we elk jaar wel een wat oudere medewerker aangenomen. Dat is tot nu toe heel erg goed bevallen want dat zijn echt een ander soort leerlingen. Zij hebben juist veel werkervaring en moeten de switch maken naar het nieuwe schoolsysteem. Je ziet als je een gemixte groep aanneemt dat je een leuke balans krijgt.’

Wat voor bedrijf is CombiSter voor jou?

‘Het is hier nooit saai (lacht). Er is nooit een saai moment omdat je vooraf niet weet wat het aanbod is van de OK, dat kan per dag verschillen. Tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds leuk om ervoor te zorgen dat alle instrumentensets op tijd gesteriliseerd worden zodat ze op de OK veilig kunnen opereren en ze een ingreep kunnen doen op een poli. Daar ben ik echt trots op.’

Combi-Ster Taallessen

Betere communicatie door taallessen

By | Nieuws | No Comments

Combi-Ster doet er alles aan om de communicatie in de werkomgeving te verbeteren, zowel in het contact met klanten als onderling binnen Combi-Ster. Dit gebeurt door taallessen Nederlands aan te bieden aan personeelsleden die zich hiervoor hebben aangemeld.

Bianca Kruizinga, van het bedrijf BiKaTaal, verzorgt de lessen. Eerst wordt bij de medewerker een intakegesprek afgenomen en daarna volgt een rondleiding om te kijken wat men tegenkomt in de werkomgeving. Naar aanleiding van het intakegesprek en de rondleiding wordt de lesstof samengesteld. Het gaat hierbij om het vergroten van zowel de spreek- als de schrijfvaardigheid met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden.

De medewerkers bij Combi-Ster hebben veelvuldig telefonisch contact met de klant en daarbij is de spreekvaardigheid zeer belangrijk. In de lessen wordt niet alleen gelet op een goede, duidelijke uitspraak en het maken van juiste, volledige zinnen, maar ook op de schrijfvaardigheid, die belangrijk is voor het vastleggen van de afspraken.

Alex Bosman

‘Als het hier niet draait, wordt er daar niet geopereerd. Zo zie ik het.’

By | Nieuws | No Comments

Interview met Alex Bosman | medewerker technische dienst

Hoe lang werk je al bij CombiSter?

‘Al achtentwintig jaar, sinds 1990.’

Heb je altijd bij de technische dienst gezeten?

‘Ik ben begonnen als inpakker van de netten en zo ben ik doorgerold. In die tijd was er nog geen technische dienst, dus dat ging ik erbij doen. Ik heb toen ook nog het Instrumentenbeheer erbij gedaan. Maar in die tijd was CombiSter veel kleinschaliger. Mijn functie bestond uit: productiemedewerker, instrumentenbeheer, verpakkingsmiddelen magazijn en techniek. Techniek werd steeds meer werk en daarom werd ik fulltime medewerker techniek.’

Hoe ziet je dag eruit?

‘Heel afwisselend. Vandaag had ik in de ochtend een keuring van een sterilisator door een keurende instantie. Die keurt dan of het apparaat nog geschikt is voor gebruik. Vanmiddag moet ik een kuiltje graven voor de deur omdat er een rookabri geplaatst gaat worden. Het is elke dag anders en dat maakt mijn werk zo leuk.’

Wat vind je het leukst aan het werk?

‘De veelzijdigheid. De ene keer sta ik een wc te ontstoppen en de andere keer doe ik een reparatie aan het dak of aan een sterilisator. Het is heel breed.’

Heb je een technische achtergrond?

‘Ik ben autodidact. Ik leer mezelf nieuwe dingen snel aan. Vroeger als de monteurs kwamen, dan keek ik mee en zo leerde ik dan hoe ik het zelf kan doen. Ik heb van huis uit een technische inslag en ik heb zes jaar bij een tuinder gewerkt als knecht en deed daar in principe hetzelfde: ik zorgde dat alles draaide en dat doe ik hier nu ook.’

Wie is je leidinggevende?

‘De bedrijfsleider. Maar in het dagelijkse werk ben ik zelfstandig.’

Denk je dat de afdeling technische dienst nog gaat groeien?

‘Dat weet ik niet. De logistieke medewerker uit het magazijn assisteert mij als er bijvoorbeeld zwaar sjouwwerk is of als er een klus te klaren is die ik echt niet alleen kan doen.’

Is het zwaar werk?

‘Nou, het mooie is dat als ik iets te zwaar vind, ik het verspreid over een dag. Natuurlijk alleen als de werkzaamheden dat toelaten. Het enige wat ik mezelf altijd voorhoud dat de productie voor gaat. Daar draait het hier bij CombiSter om. Ik zorg dat alle apparatuur draait. Ik zorg dat de productie kan doorwerken. Als er onderhoud is, zorg ik ook dat de productie daar zo min mogelijk door verstoord wordt. Alle andere klussen, als er ergens een deur uitgereden is bijvoorbeeld, hebben voor mij minder prioriteit. Tenzij zoiets het productieproces beïnvloedt. Hierdoor kan ik mijn eigen weg bepalen, beslis ik grotendeels zelf welke klus ik wanneer doe. Dat werkt wel heel fijn.’

Hoe plan je onderhoud in als er externe partijen bij betrokken moeten worden?

‘Als er iets moet gebeuren dat ik niet zelf kan doen, dan werk ik dat zo goed mogelijk uit. De bedrijfsleiding krijgt deze informatie van mij aangeleverd en kan dan een beslissing nemen. Ik heb wel een netwerk van toeleveranciers opgebouwd in die achtentwintig jaar. Kijk bijvoorbeeld die wagen die nu voor de deur staat; ik doe al zesentwintig jaar zaken met dat bedrijf. Dan weet je wat je aan elkaar hebt.’

Dus je hebt wel je netwerk?

‘Ja, dat heb je wel nodig. Sommige klussen verstoren de productie zo erg, die moeten in het weekend of in de nacht, of op maandagmorgen heel vroeg gebeuren. CombiSter is bijna 24/7 in bedrijf. De bedrijven uit mijn netwerk zijn dat gewend. Het netwerk van toeleveranciers dat ik in al die jaren heb opgebouwd, zijn bedrijven die met ons meedenken en flexibel zijn.’

Ben je dan zelf ook altijd aanwezig op die ongunstige tijden?

‘Ja, als de monteur er is, dan ben ik er ook. Ik vind dat niet erg. Het is weer eens wat anders. Maar ik heb sowieso geen problemen met ‘s nachts werken. Zo zit ik in elkaar, als ik drie dagen vrij heb gepland en er gaat iets stuk dat met spoed moet worden gerepareerd en die monteur kan alleen op één van die vrije dagen komen… Dan ga ik niet zeggen: ja, dat is mijn vrije dag. Dan schik ik me, tenzij het écht niet kan natuurlijk, maar dan zorg ik altijd dat er iemand anders is die waarneemt. Gelukkig heb ik een hele begripvolle vrouw (lacht). Maar zij komt ook uit de zorgsector. Ze snapt dat wat ik hier doe ten behoeve van de patiënten is. Als het hier niet draait, word je daar niet geopereerd. Zo zie ik het.’

Wat vind je van CombiSter als bedrijf?

‘Voor mijn werkzaamheden is het een bedrijf met korte lijnen, daar houd ik zelf ook van. Ik zorg ook dat die lijnen kort blijven omdat ik dat prettig werken vind. Het gaat er uiteindelijk om dat CombiSter continue de klanten (en daar mee ook de patiënten) kan bedienen.’