All posts by lkcm

Certificaat ISO 9001:2015

CombiSter gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

By | Nieuws | No Comments

CombiSter is trots op het behalen van de laatste kwaliteitseisen volgens ISO 9001:2015. Met alle collega’s hebben we actief gewerkt aan de processen op uitvoering en management. Tevens heeft bewustwording van de kwaliteit van onze dienstverlening voor onze klanten en de samenwerking bijgedragen aan verbetering door samenwerking.

De nieuwe ISO-normen zorgen voor een betere integratie van kwaliteits- en management binnen de strategie van de organisatie.

CombiSter heeft veel aandacht gegeven aan risicomanagement, dat is precies waar de nieuwe norm onder andere ook de aandacht op legt. Dit is een integraal onderdeel van de organisatie en laat zien wat er gebeurt als er wordt afgeweken van de kwaliteitseisen.

De nieuwe normen zijn opgesteld in de kenmerkende High Level Structure (HLS). Dit zorgt ervoor dat de normen eenvoudig geïntegreerd en gecombineerd kunnen worden met het beleid en daarmee geïmplementeerd kunnen worden in onze bedrijfsvoering.

Jubilarissen

Gefeliciteerd Jaco, Tiko en Valentino!

By | Nieuws | No Comments

Het is toch altijd bijzonder als we jubilarissen hebben die zo lang bij ons werken. In 2018 zijn onze twee medewerkers Jaco van der Vaart en Tiko Karjantiko 25 jaar in dienst en onze medewerker Valentino Martodikromo is 12,5 jaar in dienst. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op.

BBQ 2018Wij hebben voor die gelegenheid op zaterdag 8 september een BBQ georganiseerd op het Combi-Ster terrein om een feestelijk tintje hieraan te geven. De jubilarissen hebben VVV bonnen, een bloemetje en niet te vergeten de gouden Reinier de Graaf speld ontvangen.

Valentino 12,5 jaar jubileumOmdat Valentino niet bij de BBQ aanwezig kon zijn hebben wij hem de maandag aansluitend in de middag alsnog in het zonnetje gezet waarbij hij bloemen en VVV bonnen heeft mogen ontvangen.

180919 Samenwerking OK en CSA goed

Een staaltje van samenwerking tussen OK en CSA

By | Nieuws | No Comments

Door een medewerker van Combi-Ster  was contact opgenomen met de OK dat er een bruikleenset aangevraagd was voor de volgende dag, maar deze nog niet afgeleverd was. Er werd aangegeven dat deze set gewijzigd was in een andere set en dus niet meer nodig zou zijn.

Op de operatiedag bleek echter dat de set wel nodig was en is er een spoedlevering van gemaakt. Als dank hebben wij daarvoor een heerlijke taart ontvangen.

ScopeControl endoscooptester

De ScopeControl endoscopetester

By | Nieuws | No Comments

Combi-Ster heeft het volledig automatische testapparaat ScopeControl, ontwikkeld door de firma Dovideq, in gebruik genomen. Het is ontwikkeld om starre optieken objectief mee te testen op een zestal gebieden: kijkhoek, zichtveld, focus, lichtvezels, lichttransmissie en kleurbalans.

Het is een hulpmiddel voor de kwaliteitswaarborging. Na elke test wordt het meetresultaat opgeslagen onder de specifieke en unieke endoscoop. Zodoende krijgt Combi-Ster inzicht in hoe endoscopen zich ‘gedragen’ over een langere periode. Daarbij is het ook een preventief middel om te voorkomen dat de scope slecht zicht geeft bij gebruik in de operatiekamer.

De meetresultaten worden visueel gepresenteerd door middel van ScopeLINK, een online platform waar de Combi-Ster direct met de aangesloten fabrikanten en de reparatiehuizen kan communiceren. Ook de klanten, zoals de hoofden van de operatieafdelingen en MID, kunnen de meetresultaten per scope inzien. Op deze manier kan er snel geanticipeerd worden bij afkeuring en aanschaf van scopen. ScopeLINK geeft ook de mogelijkheid om vergelijkingen te maken tussen verschillende merken c.q. types endoscopen.