Category Archives: Nieuws

Certificaat ISO 9001:2015

CombiSter gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

By | Nieuws | No Comments

CombiSter is trots op het behalen van de laatste kwaliteitseisen volgens ISO 9001:2015. Met alle collega’s hebben we actief gewerkt aan de processen op uitvoering en management. Tevens heeft bewustwording van de kwaliteit van onze dienstverlening voor onze klanten en de samenwerking bijgedragen aan verbetering door samenwerking.

De nieuwe ISO-normen zorgen voor een betere integratie van kwaliteits- en management binnen de strategie van de organisatie.

CombiSter heeft veel aandacht gegeven aan risicomanagement, dat is precies waar de nieuwe norm onder andere ook de aandacht op legt. Dit is een integraal onderdeel van de organisatie en laat zien wat er gebeurt als er wordt afgeweken van de kwaliteitseisen.

De nieuwe normen zijn opgesteld in de kenmerkende High Level Structure (HLS). Dit zorgt ervoor dat de normen eenvoudig geïntegreerd en gecombineerd kunnen worden met het beleid en daarmee geïmplementeerd kunnen worden in onze bedrijfsvoering.

Jubilarissen

Gefeliciteerd Jaco, Tiko en Valentino!

By | Nieuws | No Comments

Het is toch altijd bijzonder als we jubilarissen hebben die zo lang bij ons werken. In 2018 zijn onze twee medewerkers Jaco van der Vaart en Tiko Karjantiko 25 jaar in dienst en onze medewerker Valentino Martodikromo is 12,5 jaar in dienst. Daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op.

BBQ 2018Wij hebben voor die gelegenheid op zaterdag 8 september een BBQ georganiseerd op het Combi-Ster terrein om een feestelijk tintje hieraan te geven. De jubilarissen hebben VVV bonnen, een bloemetje en niet te vergeten de gouden Reinier de Graaf speld ontvangen.

Valentino 12,5 jaar jubileumOmdat Valentino niet bij de BBQ aanwezig kon zijn hebben wij hem de maandag aansluitend in de middag alsnog in het zonnetje gezet waarbij hij bloemen en VVV bonnen heeft mogen ontvangen.

180919 Samenwerking OK en CSA goed

Een staaltje van samenwerking tussen OK en CSA

By | Nieuws | No Comments

Door een medewerker van Combi-Ster  was contact opgenomen met de OK dat er een bruikleenset aangevraagd was voor de volgende dag, maar deze nog niet afgeleverd was. Er werd aangegeven dat deze set gewijzigd was in een andere set en dus niet meer nodig zou zijn.

Op de operatiedag bleek echter dat de set wel nodig was en is er een spoedlevering van gemaakt. Als dank hebben wij daarvoor een heerlijke taart ontvangen.

ScopeControl endoscooptester

De ScopeControl endoscopetester

By | Nieuws | No Comments

Combi-Ster heeft het volledig automatische testapparaat ScopeControl, ontwikkeld door de firma Dovideq, in gebruik genomen. Het is ontwikkeld om starre optieken objectief mee te testen op een zestal gebieden: kijkhoek, zichtveld, focus, lichtvezels, lichttransmissie en kleurbalans.

Het is een hulpmiddel voor de kwaliteitswaarborging. Na elke test wordt het meetresultaat opgeslagen onder de specifieke en unieke endoscoop. Zodoende krijgt Combi-Ster inzicht in hoe endoscopen zich ‘gedragen’ over een langere periode. Daarbij is het ook een preventief middel om te voorkomen dat de scope slecht zicht geeft bij gebruik in de operatiekamer.

De meetresultaten worden visueel gepresenteerd door middel van ScopeLINK, een online platform waar de Combi-Ster direct met de aangesloten fabrikanten en de reparatiehuizen kan communiceren. Ook de klanten, zoals de hoofden van de operatieafdelingen en MID, kunnen de meetresultaten per scope inzien. Op deze manier kan er snel geanticipeerd worden bij afkeuring en aanschaf van scopen. ScopeLINK geeft ook de mogelijkheid om vergelijkingen te maken tussen verschillende merken c.q. types endoscopen.

Monique Rietveld

Interview met Monique Rietveld | praktijkopleider

By | Nieuws | No Comments

Hoe ben je bij CombiSter terechtgekomen?

‘Ik werkte voorheen in het Haga Ziekenhuis in DenHaag. Viereneenhalf jaar geleden zijn wij hier naartoe gekomen vanwege outsourcing. Sindsdien werken wij onder één dak en ben ik als praktijkopleider meeverhuisd naar CombiSter.’

Wat doe je precies als praktijkopleider?

‘Het is een dubbele functie. Ik werk deels op de werkvloer, dan heb ik dezelfde werkzaamheden als mijn collega’s. Daarnaast begeleid ik leerlingen met hun opleiding MSMH. Het is een tweejarige MBO 3 opleiding (BBL). De leerlingen gaan één dag in de week naar school. Daar krijgen ze theorie en de overige dagen werken ze mee in het proces en leren ze in de praktijk.’

contact met scholenHoe ziet jouw dag eruit?

Ik begin op de werkvloer. Dan help ik mee in de productie. Hier houd ik de leerlingen ook een beetje in de gaten. Soms ben ik ook werkbegeleider. In de middag ben ik op kantoor en onderhoud ik de contacten met de scholen of heb ik gesprekken met leerlingen. Daarnaast organiseer ik klinische lessen. Die presenteer ik niet zelf, maar ik onderhoud wel de contacten met firma’s, ziekenhuizen of anderen die bij ons klinische lessen geven. Tevens houd ik me bezig met een stukje opleiding. Voor medewerkers die een opleiding of een cursus volgen zorg ik dat alles van a tot z georganiseerd word.’

‘We krijgen ook veel stagiaires, OK-assistenten en doktersassistenten komen hier een week of een dag stagelopen. Dan onderhoud ik de contacten met hun praktijkopleiders. Ik ontvang ze als ze komen, zorg voor een evaluatiegesprek en zorg dat ze het hier naar de zin hebben.’

Heb je ook contact met de scholen?

‘Ja, dat maakt het ook heel erg leuk. Er zijn op dit moment drie opleidingsinstituten die de opleiding verzorgen en het leuke is dat we leerlingen hebben op alledrie de verschillende locaties. Er is een opleiding in Leiden, in Zwolle en in Eindhoven.’

Hoeveel leerlingen heb je al begeleid?

‘Een stuk of twaalf die hun diploma hebben gehaald en nu zeven waarvan er in het voorjaar hopelijk vier gediplomeerd raken. Het streven is om elk jaar minimaal twee leerlingen aan te nemen. Door de arbeidskrapte een paar jaar geleden hebben we er iets meer aangenomen zodat we wat meer ruimte hebben in ons team.’

Wat is de grootste uitdaging voor de leerlingen?

‘In het begin is het voor de leerling lastig omdat wij een sterilisatiebedrijf zijn en de meeste andere leerlingen volgen een opleiding in een ziekenhuis. Daar heb je te maken met één klant en een bepaald aantal OK’s dus vaak ook een kleiner aantal specialismen. CombiSter levert diensten aan meerdere klanten. Iedere klant heeft zijn eigen samenstelling van de netten en hun eigen instrumentarium. Dat komt in grote lijnen qua specialismen overeen, maar elke ziekenhuis heeft dan weer wat uitzonderingen. Dus in het begin is het voor de leerling heel moeilijk om door de bomen het bos te zien omdat er zoveel te leren valt. Hierdoor hebben ze wel extra bagage op zak als ze hun diploma halen.’

Wat vind jij het leukst aan het begeleiden van de leerlingen?

‘Iedere leerling is verschillend. Het is leuk om te kijken hoe een leerling zich beweegt tijdens de opleiding en er toch voor te zorgen dat ze aan het einde allemaal voldoende kennis hebben opgedaan en hun diploma halen. Dat maakt mij ook trots.’

Ben je een vertrouwenspersoon voor de leerlingen?

‘Ja, ik vind het fijn om er echt voor de leerlingen te zijn. Iedereen heeft ook zijn eigen begeleiding nodig. Maar ik doe het niet alleen, er zijn ook werkbegeleiders op de werkvloer die dagelijks de leerlingen begeleiden. Ook kunnen ze altijd met vragen terecht bij hun collega’s.’

Zou je ooit iets anders willen doen binnen CombiSter?

‘Nee! Zolang er leerlingen zijn niet. Ik vind het leuk om zo intensief met de leerlingen te werken en de opleiding verandert continu. Doordat ik met de leerlingen bezig ben, houd ik mezelf scherp. Ik krijg alle nieuwe dingen die spelen in het werkveld automatisch mee.’

nooit saaiHoe oud zijn de leerlingen gemiddeld?

‘Dat is heel divers. We kijken wel naar leerlingen die wat werkervaring achter de rug hebben voordat ze komen solliciteren. Dat vinden we belangrijk omdat je naast leerling ook werknemer bent. Tot drie jaar geleden zochten we vooral jongeren. Maar de afgelopen drie jaar hebben we elk jaar wel een wat oudere medewerker aangenomen. Dat is tot nu toe heel erg goed bevallen want dat zijn echt een ander soort leerlingen. Zij hebben juist veel werkervaring en moeten de switch maken naar het nieuwe schoolsysteem. Je ziet als je een gemixte groep aanneemt dat je een leuke balans krijgt.’

Wat voor bedrijf is CombiSter voor jou?

‘Het is hier nooit saai (lacht). Er is nooit een saai moment omdat je vooraf niet weet wat het aanbod is van de OK, dat kan per dag verschillen. Tot op de dag van vandaag vind ik het nog steeds leuk om ervoor te zorgen dat alle instrumentensets op tijd gesteriliseerd worden zodat ze op de OK veilig kunnen opereren en ze een ingreep kunnen doen op een poli. Daar ben ik echt trots op.’

Combi-Ster Taallessen

Betere communicatie door taallessen

By | Nieuws | No Comments

Combi-Ster doet er alles aan om de communicatie in de werkomgeving te verbeteren, zowel in het contact met klanten als onderling binnen Combi-Ster. Dit gebeurt door taallessen Nederlands aan te bieden aan personeelsleden die zich hiervoor hebben aangemeld.

Bianca Kruizinga, van het bedrijf BiKaTaal, verzorgt de lessen. Eerst wordt bij de medewerker een intakegesprek afgenomen en daarna volgt een rondleiding om te kijken wat men tegenkomt in de werkomgeving. Naar aanleiding van het intakegesprek en de rondleiding wordt de lesstof samengesteld. Het gaat hierbij om het vergroten van zowel de spreek- als de schrijfvaardigheid met betrekking tot het uitvoeren van de werkzaamheden.

De medewerkers bij Combi-Ster hebben veelvuldig telefonisch contact met de klant en daarbij is de spreekvaardigheid zeer belangrijk. In de lessen wordt niet alleen gelet op een goede, duidelijke uitspraak en het maken van juiste, volledige zinnen, maar ook op de schrijfvaardigheid, die belangrijk is voor het vastleggen van de afspraken.