CombiSter gecertificeerd volgens ISO 9001:2015

By 05/10/2018 Nieuws
Certificaat ISO 9001:2015

CombiSter is trots op het behalen van de laatste kwaliteitseisen volgens ISO 9001:2015. Met alle collega’s hebben we actief gewerkt aan de processen op uitvoering en management. Tevens heeft bewustwording van de kwaliteit van onze dienstverlening voor onze klanten en de samenwerking bijgedragen aan verbetering door samenwerking.

De nieuwe ISO-normen zorgen voor een betere integratie van kwaliteits- en management binnen de strategie van de organisatie.

CombiSter heeft veel aandacht gegeven aan risicomanagement, dat is precies waar de nieuwe norm onder andere ook de aandacht op legt. Dit is een integraal onderdeel van de organisatie en laat zien wat er gebeurt als er wordt afgeweken van de kwaliteitseisen.

De nieuwe normen zijn opgesteld in de kenmerkende High Level Structure (HLS). Dit zorgt ervoor dat de normen eenvoudig geïntegreerd en gecombineerd kunnen worden met het beleid en daarmee geïmplementeerd kunnen worden in onze bedrijfsvoering.