COMBISTERK

By 13/09/2018 Nieuws
Combisterk

Sinds begin juli is Combister in samenwerking met EXIN, een extern ingeschakelde management consultancy organisatie, gestart met een verbeterproces. Daarbij wordt de volgende doelstelling nagestreefd: een efficiënte operationele bedrijfsvoering en leverbetrouwbaarheid (o.a. netcompleetheid) ondersteund door doelmatige management stuurinformatie en  medewerkersbetrokkenheid in houding en gedrag gebaseerd op de lean filosofie (primaire focus op waarde voor de klant en klantwaarde stroom).

Er is een projectgroep van MSMH-ers opgericht dat voortvarend van start is gegaan met het onderwerp “netcompleetheid.” Zie de visgraat die in de kantine hangt. Op dit moment zijn leanborden op de werkvloer aanwezig voor de communicatie en zijn coördinaten aangesteld die zich concentreren op netincompleetheid, manco netten en opvolging van kwaliteitsmeldingen.