“Constant blijven inspireren, motiveren en stimuleren”

By 21/06/2018 Nieuws
kwaliteit

Het team Kwaliteit van CombiSter bestaat (vlnr) uit Max Feirabend, kwaliteitsmedewerker (twintig jaar in dienst bij CombiSter), Hans Klinkenberg, kwaliteitsadviseur (vier jaar in dienst bij CombiSter) en Carin Schaaf, kwaliteitsfunctionaris (anderhalf jaar in dienst bij CombiSter).

Hoe verloopt de samenwerking tussen jullie drieën?

Hans: ‘De verschillende taken zijn tussen ons drieën verdeeld. We bespreken dagelijks de belangrijkste zaken. We werken goed samen. De door te voeren verbeteringen worden vertaald naar de werkvloer.’

Wat is jullie grootste uitdaging?

Hans: ‘We proberen iedereen bewust te maken van zijn of haar verantwoordelijkheden en het werken volgens afgesproken werkvoorschriften. Daarnaast verlangt de klant van ons een schoon, steriel, compleet, goed functionerend en op tijd geleverd product. Daarbij blijven wij de wet en regelgeving in de gaten houden en toepassen.’

Hoe betrek je de medewerkers bij de patiënten?

Carin: ‘Door de medewerkers te inspireren en het hebben over het werkproces en de protocollen, zodat zij zich daarbij betrokken voelen.’

Hoe motiveer je de medewerkers op de werkvloer?

Max: ‘Door een veilige werkomgeving te creëren waarin het normaal is elkaar te corrigeren.’
Hans: ‘Het is belangrijk dat iedereen inziet dat we ons aan de werkafspraken en protocollen moeten houden.’

Worden medewerkers verantwoordelijk gemaakt voor een bepaalde handeling?

Max: ‘Elke medewerker is verantwoordelijk voor zijn handelen, dat wordt geborgd door het Meditracker automatiseringssysteem. Bij elk werkstation dient de medewerker zich aan te melden onder zijn persoonlijke naam. Op deze manier is duidelijk wie wat, waar en hoe laat heeft gedaan.’
Carin: ‘Daardoor hebben we zicht op het logistieke proces en kunnen we in gesprek om processen te optimaliseren.’

Hoe houden jullie zicht op al die handelingen die worden gedaan door de medewerkers?

Max: ‘De relevante scangegevens en meldingen in het Meditracker systeem worden dagelijks verzameld door mij in ons kwaliteitsrapport, dit is een Excel-document waar we al jaren deze gegevens verzamelen. Iedere maand wordt er een rapport samen gesteld waarin de prestaties worden weergegeven van onze medewerkers.’
Hans: ‘We werken als team aan een gezamenlijk product.’
Carin: ‘Met de gegevens uit het kwaliteitsrapport kunnen wij de medewerkers van feedback voorzien door aan te geven welke trends opvallen voor die maand en daarover met elkaar de acties tot verbetering af te spreken.’

Wat doe je nog meer, Max?

‘Ik verwerk alle relevante klantinformatie  in het kwaliteitsrapport. Die informatie komt binnen via de kwaliteits-inbox of in de vorm van opmerkingen op de papieren paklijsten die op ieder gesteriliseerd net zitten. Tot slot worden de papieren documenten gescand en gelinkt aan het kwaliteitsrapport. Binnen CombiSter doen we ook diverse kwaliteitstesten op het gebied van reiniging, functionaliteit en compleetheid van de netten. Dit doen we door middel van steekproeven. De resultaten daarvan komen ook in het kwaliteitsrapport terecht.’

Wat is de grootste uitdaging voor het team Kwaliteit?

Carin: ‘Het constant blijven inspireren, motiveren en stimuleren van de medewerkers en aantoonbaar maken dat we het beter doen. Dat we echt de kwaliteit verhogen en dat we ons daarin kunnen onderscheiden in de markt.’
Hans: ‘Het inzichtelijk maken van alle facetten die spelen bij CombiSter zodat we ons kunnen verbeteren.’
Max: ‘Dat elke opmerking van de klant gezien moet worden als een verbeterpunt zodat we daar lering uit kunnen trekken om het de volgende keer beter te doen.’

Wat is het leukste aan het werk?

Carin: ‘Dat we zo maximaal mogelijk onze klanten faciliteren en dat de juiste instrumenten op de juiste tijd en plaats worden aangeleverd.’

Max, jij werkt hier al meer dan twintig jaar. Wat is de grootste verandering geweest?

‘Ik heb vele veranderingen meegemaakt in de loop der jaren. Het meest ingrijpende was wel de fusie met het Haga ziekenhuis in 2014. CSA medewerkers van het Haga ziekenhuis zijn toen naar CombiSter overgeplaatst en hierdoor zijn we van vijfendertig naar zeventig personeelsleden gegroeid. Daarnaast heb ik meerdere wisselingen van het automatiseringssysteem meegemaakt.’

Hebben jullie het gevoel dat de kwaliteit bij CombiSter in een stijgende lijn zit?

Max: ‘Absoluut. Daarbij zullen we binnen CombiSter altijd alert moeten blijven op het gebied van kwaliteit. Je streeft er naar constant te werken aan een stijgende verbeterlijn.’

Jullie zijn wel een positief team!

Hans: ‘Dat positieve gevoel proberen we over te brengen op de medewerkers, die hebben veel veranderingen voor hun kiezen gekregen. Het mooie is dat de meeste medewerkers zelf aangeven wat er beter of efficiënter kan, op de werkvloer.’
Carin: ‘Ik merk dat er een cultuur ontstaat om te werken aan verbeteringen, de neuzen wijzen dezelfde kant op.’
Hans: ‘We hebben goede stappen gemaakt en blijven dat doen.’
Max: ‘Belangrijk is, ervoor te zorgen dat CombiSter een veilige werkomgeving is, waarin het normaal is dat we elkaar feedback kunnen geven om het nog beter te doen.’