“Ik ga nog steeds elke dag met plezier naar mijn werk, en dat vind ik heel belangrijk”

Til Kouwenhoven

Til Kouwenhoven. Al 24 jaar een vertrouwd gezicht binnen Combi-Ster. Haar takenpakket is heel uiteenlopend geworden door de jaren heen. Van administratief medewerkster tot voorzitter van de ondernemersraad. Wie is Til en wat doet zij allemaal?

Kun je kort iets vertellen over jezelf?

Ik ben Til Kouwenhoven, ik ben 63 jaar oud en ik werk al 24 jaar bij combister. Mijn loopbaan is begonnen bij de Amro bank, waar ik begonnen ben als baliemedewerkster en later als kassier. Daarna ben ik bij het Reinier de Graaf ziekenhuis in dienst gekomen, bij de afdeling opname. Hier deed ik patiëntenregistraties en de OK-planningen. Later heb ik nog twee jaar bij de röntgenadministratie gewerkt en daarna ben ik bij Combi-Ster begonnen als secretaresse.

Hoe ik bij het Reinier de Graaf ziekenhuis terecht ben gekomen is eigenlijk ook nog wel een leuk verhaal. Ik werkte bij de bank in Pijnacker en werd gebeld door iemand van personeelszaken van het Reinier de Graaf en zij vroeg of ik op zoek was naar een andere baan. Dat was ik niet maar even praten kon geen kwaad. Zij zochten een stressbestendig iemand voor de afdeling opname. In eerste instantie werd ik niet aangenomen omdat wij er financieel niet uitkwamen. Na negen maanden werd ik weer gebeld of ik toch niet nog een keer wilde komen praten, omdat de aangenomen kandidaat alweer weg was en zo ben ik in het ziekenhuis gekomen in maart 1987.

In 1991 is Combi-Ster opgezet vanuit drie ziekenhuizen om de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) te outsourcen. In die tijd was het iets unieks in Nederland om zoiets te doen. Later zag je het wel meer. In 1998 ben ik daar toen in dienst gekomen.

Wat is jouw takenpakket?

Heel veel omvattend, voornamelijk ondersteunend. Ik ben het eerste aanspreekpunt als iemand hulp nodig heeft zowel intern als extern. Ik verwijs diegene door naar de juiste persoon of afdeling. Ik heb ook mijn vaste functietaken zoals notuleren, het voorbereiden van de facturatie, ik maak maandelijks diverse overzichten ten behoeve van het management en de klanten en ben daarnaast ook de telefoniste. Als je het algemene nummer van Combi-Ster belt krijg je mij aan de lijn. Ik beheer ook deels de agenda van de directeur en soms van de andere afdelingshoofden. Ik heb eigenlijk een heel breed takenpakket.

Ik bemoei me niet met het primaire proces, dat laat ik aan andere collega’s over. Omdat wij extern zijn van het ziekenhuis ben ik ook vaak een schakel voor collega’s voor de salarisadministratie, P&O en ICT. Als iemand niet zo goed weet bij wie ze moeten zijn voor hun probleem of vraag komen ze vaak bij mij terecht en dan weet ik meestal wel bij wie ze moeten zijn. Ik ben geregeld de verbindende factor tussen het kantoor en de productieafdeling, maar ook met klanten en het bedrijf zelf.

Door de jaren heen verandert er het een en ander in een bedrijf zoals Combi-Ster, je krijgt bijvoorbeeld andere leidinggevenden. Hiermee verandert mijn takenpakket dan soms ook waardoor het afwisselend blijft. Ik vind Combi-Ster een heel leuk bedrijf om voor te werken.

Wat vind je zo leuk aan dit werk?

Het is heel afwisselend, geen dag is hetzelfde. Ik weet ‘s morgens ongeveer wat ik ga doen, maar soms worden dat dan juist weer hele andere dingen. Ik probeer mijn zicht wel breed te houden. Zo heb ik ook veel belangstelling voor de productie, ik vind het heel leuk om te weten wat daar allemaal gebeurt. Ik heb ook een paar keer meegelopen met collega’s die zich bezighouden met het sterilisatieproces om met hen mee te kijken. Als je jezelf openstelt dan zijn mensen vaak bereid om te vertellen hoe iets zit. Zo’n houding draagt ook bij aan het verbeteren van het totale proces.

Wij leiden ook leerlingen op tot Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen. Zij krijgen vanuit school of via andere leerlingen mee hoe het bij andere bedrijven gaat en geven dat bij ons aan. Zo kun je vergelijken en kijken of we onze processen en dienstverlening eventueel nog verder kunnen verbeteren. Ik ben in principe een secretaresse die zich bezighoudt met het administratieve gedeelte, maar ik ben ook heel geïnteresseerd in alles en iedereen. Waarom doen we het zo? Ik ben een beetje van het waarom en het hoe en wat om meer te weten te komen. Dat maakt mijn werk ook leuker. Zo word ik ook beter in mijn werk en kan ik collega’s en klanten beter helpen.

Ik ben en blijf professioneel op mijn eigen vakgebied. Want ik zal nooit op een andere stoel gaan zitten en echte vakinhoudelijke vragen of vragen over instrumentarium van klanten proberen te beantwoorden. Die vragen laat ik altijd door de collega’s van de afdeling waar de vragen betrekking op hebben beantwoorden. Omdat ik wel iets er vanaf weet kan ik mensen ook goed doorverbinden naar de juiste afdeling en/of persoon. Dat van het kastje naar de muur sturen vind ik zelf ook altijd heel vervelend als ik ergens naar bel. Haha. Dus ik probeer mensen zo goed mogelijk in een keer naar de juiste persoon door te verbinden.

Soms als er iemand even wegvalt om een of andere reden kan ik diegene vaak gedeeltelijk overnemen. Zo ondersteun ik nu tijdelijk een collega met de administratie van de afdeling kwaliteit. Door mijn ervaring weet ik van een aantal taken binnen Combi-Ster wel wat af, waardoor ik bij calamiteiten in kan springen.

Wat doe je allemaal nog meer?

Ik ben sinds een paar maanden ook voorzitter van de ondernemingsraad van Combi-Ster. Mensen hebben mij gekozen hiervoor. Dit voorzitterschap is weer iets heel anders, en ook weer heel leuk. Je kijkt weer anders tegen zaken aan. Je bent een verbinding tussen het management en de mensen op de werkvloer. Je kijkt in deze functie dan zowel naar het bedrijfsbelang als naar het belang voor de medewerkers. Je bent altijd op zoek naar een goede mix. De ondernemingsraad is geen vakbond dus daar moet je wel een onderscheid in maken, je moet allebei de belangen behartigen in plaats van één. Bij wijzigingen in het bedrijf wordt er vaak aan de ondernemingsraad gevraagd om een advies. Soms wil een bedrijf een bepaalde verandering doorvoeren die nadelig kan zijn voor het personeel, dan kijkt de ondernemingsraad hoe het ook voor de medewerkers voordelig kan uitpakken door het bijvoorbeeld op een iets andere manier te doen. Als ondernemingsraad probeer je dus een zo goed mogelijke tussenbalans te vinden.

Waarin is jouw baan uitdagend?

Mijn uitdaging is om elke dag met een goed gevoel naar huis te gaan. Ik wil het gevoel hebben dat ik echt wat heb betekend voor het bedrijf. Wat ook uitdagend is in mijn werk is de planning. Omdat ik bij zoveel dingen betrokken ben, zijn er soms niet genoeg uren in de dag en dan moet ik prioriteiten stellen. Sommige dagen heb ik het heel erg druk en andere dagen is het rustiger. Goed plannen is hierin belangrijk.

Wat voor mens ben jij?

Ik probeer altijd persoonlijk te zijn in mijn werk. Toen ik bij de bank werkte wist ik bijvoorbeeld als een van de weinigen bijna alle namen van klanten maar ook zelfs sommige rekeningnummers. Die persoonlijke touch vinden mensen fijn, en dat bouwt ook vertrouwen op. Een winkelier gaf bijvoorbeeld zijn dagelijkse cassette met omzet af en wachtte niet totdat ik het geteld had, maar zei gelijk “joh Til ik vertrouw jou het komt goed dat weet ik zeker”. Hij vertrouwde mij dat het goed ging omdat ik ben zoals ik ben.

Ik kom uit een grote familie en zie nog wekelijks (soms dagelijks) mijn vijf zussen. Ik heb ook nog een broer die wat verder weg woont die ik ook regelmatig zie. Maar ook nichtjes, neefjes, achternichtjes en achterneefjes heb ik een goed contact mee. Dat houdt je ook jong. Ik ga bijvoorbeeld vaak naar hun sporten kijken of uitvoeringen van toneelstukken en dat soort dingen. Dat vind ik heel leuk. Ik heb eigenlijk altijd interesse in mensen en ben een echt mensenmens.