De ScopeControl endoscopetester

By 14/06/2018 Nieuws
ScopeControl endoscooptester

Combi-Ster heeft het volledig automatische testapparaat ScopeControl, ontwikkeld door de firma Dovideq, in gebruik genomen. Het is ontwikkeld om starre optieken objectief mee te testen op een zestal gebieden: kijkhoek, zichtveld, focus, lichtvezels, lichttransmissie en kleurbalans.

Het is een hulpmiddel voor de kwaliteitswaarborging. Na elke test wordt het meetresultaat opgeslagen onder de specifieke en unieke endoscoop. Zodoende krijgt Combi-Ster inzicht in hoe endoscopen zich ‘gedragen’ over een langere periode. Daarbij is het ook een preventief middel om te voorkomen dat de scope slecht zicht geeft bij gebruik in de operatiekamer.

De meetresultaten worden visueel gepresenteerd door middel van ScopeLINK, een online platform waar de Combi-Ster direct met de aangesloten fabrikanten en de reparatiehuizen kan communiceren. Ook de klanten, zoals de hoofden van de operatieafdelingen en MID, kunnen de meetresultaten per scope inzien. Op deze manier kan er snel geanticipeerd worden bij afkeuring en aanschaf van scopen. ScopeLINK geeft ook de mogelijkheid om vergelijkingen te maken tussen verschillende merken c.q. types endoscopen.