Kwaliteitsbeleid

Dienstverlening

Stichting Combister is een gestructureerde organisatie die staat voor het leveren van verantwoorde en doeltreffende dienstverlening. De focus op de doelmatigheid (het tegen elkaar afwegen van kosten en baten) van de dienstverlening ligt iets meer op de achtergrond.

Hoge inzet
De te leveren kwaliteit van de dienstverlening is hoog ingezet, waarbij Combister zich richt op de kwaliteit van de functionaliteit, compleetheid, verpakking, identificatie, reinheid en steriliteit.

Het doel is om:

  • te voldoen aan de Combister normen (streven naar nul fout);
  • de eisen van onze klanten en gebruiker (SLA’s en basale afspraken) na te leven;
  • te voldoen aan wettelijke eisen en normen (overheid, IGZ);
  • het eindresultaat (een tevreden klant) te behalen.

Combister streeft:

  • naar 100% foutvrij en gegarandeerd sterilisatieproces;
  • Dienstverleningnaar een optimaal beheer van de voorraad van de medische hulpmiddelen van de klanten.

Ten bate van het verbeterproces worden investeringen in mensen, middelen, scholing, overlegvormen en evaluaties, behartigd door de directie. De klanttevredenheid staat hoog in het vaandel en aan klanteisen wordt gedurende het jaar aandacht besteed om de klant tevreden te houden.

Doel behaald
De kwaliteit van de dienstverlening is goed wanneer Combister een tevreden klant heeft, we producten functioneel, Dienstverleningcompleet, correct verpakt, geïdentificeerd rein en steriel uitgeleverd hebben. Wanneer de medewerkers zich (verder) hebben kunnen ontplooien in een goed leerklimaat binnen hun functie en binnen de groeimogelijkheden van de functies in de organisatie.

Goed leerklimaat
Er wordt niet alleen gewerkt aan normering en toetsing maar ook aan houding, motivatie en betrokkenheid van de medewerkers bij de kwaliteit van de dienstverlening. Combister staat voor een goed leerklimaat ten bate van de maatschappij om goed opgeleide medewerkers te creëren voor nu en in de toekomst. Combister is een ISO-gecertificeerd bedrijf en daar zijn we heel trots op.

Combister_Certificaat ISO 9001-2008