Kwaliteitsborging

KWALITEITSBORGING

Combi-Ster is een gestructureerde organisatie die staat voor het leveren van verantwoorde en doeltreffende dienstverlening. De focus op de doelmatigheid (het tegen elkaar afwegen van kosten en baten) van de dienstverlening ligt iets meer op de achtergrond.

HOGE INZET

De te leveren kwaliteit van de dienstverlening is hoog ingezet, waarbij Combi-Ster zich richt op de kwaliteit van de functionaliteit, compleetheid, verpakking, identificatie, reinheid en steriliteit.

HET DOEL IS OM:

  • Te voldoen aan de Combi-Ster normen (streven naar nul fout)
  • De eisen van onze klanten en gebruiker (SLA’s en basale afspraken) na te leven
  • Te voldoen aan wettelijke eisen en normen (IGJ, NEN-normen)
  • Het eindresultaat (een tevreden klant) te behalen

COMBI-STER STREEFT:

  • Naar 100% foutvrij en gegarandeerd sterilisatieproces
  • Naar een optimaal beheer van de voorraad van de medische hulpmiddelen van de klanten
190710-ISO-9001-kwaliteitscertificaat

Ten bate van het verbeterproces worden investeringen in mensen, middelen, scholing, overlegvormen en evaluaties, behartigd door de directie. De klanttevredenheid staat hoog in het vaandel en aan klanteisen wordt gedurende het jaar aandacht besteed om de klant tevreden te houden.

DOEL BEHAALD

De kwaliteit van de dienstverlening is goed wanneer Combi-Ster een tevreden klant heeft, we producten functioneel, compleet, correct verpakt, geïdentificeerd rein en steriel uitgeleverd hebben. Wanneer de medewerkers zich (verder) hebben kunnen ontplooien in een goed leerklimaat binnen hun functie en binnen de groeimogelijkheden van de functies in de organisatie.

GOED LEERKLIMAAT

Er wordt niet alleen gewerkt aan normering en toetsing maar ook aan houding, motivatie en betrokkenheid van de medewerkers bij de kwaliteit van de dienstverlening. Combi-Ster staat voor een goed leerklimaat ten bate van de maatschappij om goed opgeleide medewerkers te creëren voor nu en in de toekomst. Combi-Ster is een ISO-gecertificeerd bedrijf en daar zijn we heel trots op.

WAAROM COMBI-STER

WIE ZIJN WIJ

Stichting Combi-Ster is in 1991 ontstaan als een samenwerkingsverband van drie ziekenhuizen. Het Diaconessenhuis Voorburg, het Reinier de Graaf Gasthuis te Delft en het Ruwaard van Puttenziekenhuis te Spijkenisse.

WAT DOEN WIJ

Bij Combi-Ster worden de medische hulpmiddelen voorbehandeld voor het machinale reinigingsproces. Alle medische hulpmiddelen worden opengelegd en daarna met een lumen doorgespoten.

VOOR WIE WERKEN WIJ

Stichting Reinier Haga Groep is dé klant van Combi-Ster. We werken veel samen met het HagaZiekenhuis, Reinier de Graaf en RHOC. Daarnaast werken wij ook voor externe klanten. Bekijk onze partners in het overzicht.

filed under: