Combi-Ster en het sterilisatieproces

Reinier Research

In het Medisch Wetenschappelijk magazine ‘Reinier Research’ van mei 2020 is een artikel geplaatst over ‘Combi-Ster en het sterilisatieproces!’

In dit artikel wordt uitvoerig beschreven hoe het sterilisatieproces er bij ons aan toegaat.