“Onze basis is een leercultuur, we willen met en van elkaar leren”

Praatplaat Definitief

Wie is Combi-Ster? Waar staan we voor en wat willen we graag bereiken? Met deze vragen in ons achterhoofd hebben we een praatplaat ontwikkeld. Onze directrice Christa Tigchelaar vertelt je er in dit interview alles over.

Wat is het idee achter de praatplaat?

Het is allemaal vorig jaar begonnen. Omdat Combi-Ster een zelfstandig bedrijf is dat faciliteert naar drie ziekenhuizen wilden we graag laten zien wie we zijn. Die vraag leefde ook bij de medewerkers en dan is het goed om daar iets mee te doen. Dat wilden we creatief aanpakken samen met een visualisator. We startten met het inventariseren van vragen zoals “als je aan Combi-Ster denkt, waar denk je dan aan?”. Daarbij zijn zowel positieve als negatieve ladingen in beeld gebracht. Dit hebben we in de coronatijd gedaan en waarbij de ondernemingsraad (OR) actief bij medewerkers langs is geweest om ideeën op te halen. Dit is allemaal verzameld. De visualisator heeft dit omgezet in een animatie. Dit concept is hierna met wisselende kleine groepjes medewerkers gedeeld om feedback te kunnen geven en zo is de definitieve versie ontstaan. Zo is de eerste praatplaat tot stand gekomen.

Praatplaat tot stand komen

Nu weten we wat Combi-Ster is maar waar willen jullie eigenlijk naartoe?

Wij wilden onze stip op de horizon plaatsen en dat hebben we het afgelopen jaar gedaan via ‘Insights’. We kijken allemaal anders naar de wereld. En hebben dus ook andere visies of oplossingen voor problemen. Via Insights leerden we elkaar een beetje beter kennen en konden we de vraag stellen “hoe zie jij een optimale samenwerking voor je?” en vandaaruit kijk je waar je met elkaar naartoe wilt. Uit deze sessies hebben we een top 5 gemaakt wat we graag wilden doen met elkaar. En die top 5 is weer vertaald in de tweede praatplaat.

Praatplaat Definitief

De eerste plaat is meer een ervaringsplaat met dus ook minder leuke dingen en de tweede is meer een ’hier willen we naartoe gaan bouwen’, een vooruitkijkende plaat.

Wat wordt er bedoeld met ‘coördinators slaan een brug’ op de praatplaat?

Onze coördinators zijn als het ware bruggenbouwers. Zij kunnen een brug slaan tussen de werkvloer en het management en visa versa. Het is een belangrijke functie om de verbinding te leggen en te houden. Een andere brug die zij maken is wat operationeel mogelijk is en de doelstelling van de organisatie. Dan is er nog de brug van communicatie. We hebben veel diversiteit aan medewerkers, iedereen is uniek. We verschillen van achtergronden en culturen. Dat maakt de communicatie spannend maar ook mooi. Veel Nederlanders zijn bijvoorbeeld heel direct en voor collega’s met een andere achtergrond is dat minder gebruikelijk. Voor de één kan het misschien wat moeilijker zijn om ‘nee’ te zeggen, wat de ander dan niet zo goed kan begrijpen. Hierdoor kan weleens frictie ontstaan bij bijvoorbeeld het geven van  feedback. Onze basis is een leercultuur, we willen met en van elkaar leren. We branden een persoon niet af bij een fout maar we kijken echt wat het leerelement is voor het geheel en ten gunste van de patiënt. Wij zien de patiënt niet maar de patiënt staat zeker op nummer één.

Op de praatplaat staat een prikklok. Waarom werken jullie hiermee?

Ons urensysteem wordt bijgehouden door middel van een prikklok. Je komt binnen, klokt in en aan het einde van je dag klok je weer uit. Het heeft ook een belangrijke veiligheidsfunctie. Als er een calamiteit is, kunnen we gelijk zien wie er in het pand aanwezig is. Zo kun je snel de aantallen tellen en kijken of je iemand mist. Daarom vinden wij het noodzakelijk om te hebben.

Hoe belangrijk is het om waardering te uiten naar elkaar?

Waardering is een heel belangrijk aspect voor iedereen. Waardering uiten kan op verschillende manieren. De één wil het liefst een stukje salarisverhoging en de ander een keer een lekker stuk gebak bij de koffie, een tegoedbon of een bosje bloemen. Wij geven de laatste maanden bijvoorbeeld verse soeppakketten of verse maaltijdpakketten om zelf klaar te maken. Alles wordt duurder en daarom proberen we op deze manier toch een beetje te helpen om de winter door te komen. Normaal gesproken gaan we met de kerst met zijn allen uiteten, maar dan gaat ongeveer de helft van onze medewerkers mee. Met de maaltijdpakketten geven we iedereen een stukje waardering tegen hetzelfde budget. Daarnaast hebben we het 30-jarig jubileum gevierd met elkaar en hebben we afgelopen september een barbecue gehad wat ook erg gezellig was. Zo proberen we op verschillende manieren onze complimenten en waardering uit te spreken naar elkaar.

Hoe kunnen medewerkers eigen inbreng geven?

We willen als Combi-Ster altijd open staan voor nieuwe ideeën. Daarom hebben we een ideeënbus. Daarbij willen we ook laagdrempeligheid uitstralen als management. Onze deur staat altijd open. Veel mensen komen ook regelmatig binnen. Al vindt de ene het makkelijker om ideeën te delen dan de ander. Het kan ook eventueel per mail of per telefoon. Bij werkoverleggen bespreken we deze ideeën en kijken of ze haalbaar zijn en genoeg draagvlak hebben. Soms moeten ideeën ook besproken worden met deskundigen of met de ziekenhuizen zelf, omdat bijvoorbeeld het instrumentarium niet altijd van ons is. Daarom kan het uitwerken van sommige ideeën soms langer duren. We moeten er goed op toezien dat de kwaliteit van het proces niet achteruitgaat met deze ideeën. We zijn ISO-gecertificeerd en hebben van daaruit ook bepaalde processen te doorlopen.

Hoe kunnen medewerkers meer kennis krijgen over het proces?

Naast de gebruikelijke route hebben wij werkgroepen. Zo hebben we bijvoorbeeld een werkgroep gehad over de desinfectieruimte (DES). Alle processtappen in de DES zijn stap voor stap uitgewerkt in een processchema. Dit schema hangt ook in deze ruimte zodat medewerkers als ze voor een uitdaging staan in de DES naar die plaat kunnen gaan en kunnen kijken welke handelingen en stappen ze moeten doen. Dat maakt het inzichtelijk. Je hebt natuurlijk procesbeschrijvingen, protocollen en werkinstructies wat allemaal helpt om je werk inzichtelijk te maken.

Hoe houden jullie de medewerkers op de hoogte?

Naast werkoverleggen versturen we frequent een nieuwsbrief. Hierin melden we de lopende ontwikkelingen binnen de organisatie. We hebben ook ‘zeepkistsessies’ waarin we elke maand een uurtje met elkaar zitten waarin we presentaties geven. Zo houden we medewerkers zoveel mogelijk op de hoogte over wat er allemaal speelt.

Hoe vond je het proces van het maken van de praatplaat?

Ik vond het een zeer leerzaam proces, omdat we begonnen waren met de vraag “wie zijn we nou eigenlijk?”. En dat was niet altijd even positief. Maar als we kijken naar waar we met zijn allen naartoe willen gaan is het een hele mooie plaat geworden. We hebben met zijn allen benoemd waar we voor willen gaan en dat is iets waar ik heel trots op ben. Dat geeft ook aan hoe positief we erin staan met elkaar en qua samenwerking.